In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

 

Bekijk hier de algemene voorwaarden: Metaalunie voorwaarden 2019 Nederlands